CLB BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI ĐÓNG GÓP TÍCH CỰC PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG HIỆP HỘI BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ VINH DỰ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG
02:55 | 11/06/2022

Trong 2 ngày ngày 8 và 9/6/2022 tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ V (2022 – 2027) với phương châm “Đổi mới – Trí tuệ – Phát triển”, mục tiêu là đưa Hiệp hội không ngừng lớn mạn...

Xem tiếp...