CHÚC MỪNG SINH NHẬT PHÓ CHỦ TỊCH CLB BĐS HN NGUYỄN NGỌC BÁCH
10:23 | 16/02/2021

Chúc mừng sinh nhật Phó chủ tịch CLB Bất động sản Hà nội/ Chủ tịch CLB Giám Đốc Tài Chính Việt Nam (CFO Vietnam) Nguyễn Ngọc Bách – người lãnh đạo tài ba đáng kính, người anh mà các thành viên Ban điều hành, h...

Xem tiếp...