Ban điều hành CLB Bất động sản Hà nội/ Hiệp hội Bất động sản Việt Nam- CLB Bất động sản KC Cần Thơ cùng các hội viên hội tụ viếng thăm và chụp ảnh lưu niệm tại Lăng Phủ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Toà nhà Q

Ban điều hành CLB Bất động sản Hà nội/ Hiệp hội Bất động sản Việt Nam- CLB Bất động sản KC Cần Thơ cùng các hội viên hội tụ viếng thăm và chụp ảnh lưu niệm tại Lăng Phủ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Toà nhà Quốc Hội ngày 6.8.2017

Print