CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ ĐẤT VƯỢNG

01:58 | 11/08/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ ĐẤT VƯỢNG

Ủy Viên Ban điều hành: Hoàng Minh Công

Sinh ngày : 28.8.1973.

Địa chỉ : 207 Nguyễn Ngọc Vũ – Trung hòa – Cầu Giấy – Hà Nội.

Cử nhân ngoại ngữ khoa Hàn Quốc.

Giám đốc công ty cổ phần thương mại đầu tư Đất Vượng , thành lập từ tháng 03.2011 chuyên hoạt động lĩnh vực đầu tư BĐS và tài chính.

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận.