Tập đoàn Vingroup -P.CT đồng quản trị Lê Khắc Hiệp

06:37 | 11/11/2014

•Ông Lê Khắc Hiệp là Kỹ sư, từng làm việc tại Viện Vật lý, Viện Khoa học Việt Nam. Từ năm 1994, ông Hiệp làm việc tại Công ty Prudential - Anh và có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đối ngoại, đảm nhận các chức vụ quan trọng như Giám đốc Quan hệ đối ngoại, Phó Tổng giám đốc phụ trách đối ngoại tại Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam.
•Năm 2004, ông Hiệp trở thành Tổng giám đốc rồi Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vincom (nay đổi tên là Tập đoàn Vingroup). Ngoài ra, ông Hiệp còn từng là Chủ tịch Công ty Cổ phần Chứng khoán Vincom, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam.
•Hiện nay ông Lê Khắc Hiệp là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup.
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận.