CÔNG TY CP XDTTCT VĂN HÓA-Phạm Trọng Tuấn

03:24 | 19/07/2011

(9/15/2010 1:16:56 PM) - Công ty cổ phần xây dựng và tôn tạo công trình văn hóa - Contruction & embellish for cultural projiests joint stock company.


  Ks.Phạm  Trọng Tuấn (0903210927)


 
Địa chỉ : 31a Trường cao đẳng xây dựng số 1 - phường Mộ Lao - quận Hà Đông - Hà nội

Tel : 0903 210927 - 04 2175 285 ;  Fax : 042 2175 285

Email : trongtuanxdpcctvh@gmail.com

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận.