CT TNHH BĐSDV ĐỊA CHÍNH HÀ NỘI - Ng.Thị Kim Anh

03:21 | 19/07/2011

Trụ sở chính: Số 16 ngõ 180 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội

Để đáp ứng kịp thời nhu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của thị trường, Ban Lãnh đạo Công Ty đã nhanh chóng nhạy bén nắm bắt thời cuộc để định hướng phát triển Công ty trong tương lai với nhiều lĩnh vực hoạt động.


- Dịch vụ tư vấn quản lý, quảng cáo bất động sản.

- Tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, tư vấn về địa chính, làm các dịch vụ liên quan tới nhà, đất trong công tác địa chính (không bao gồm thiết kế công trình, khảo sát, giám sát công trình, quy hoạch xây dựng).

- Tư vấn hoàn thiện hồ sơ giao đất, cho thuê đất, đăng kí thế chấp, bảo lãnh, tư vấn hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở (không bao gồm tư vấn Pháp luật).

- Dịch vụ về đo đạc, lập bản đồ địa hình, địa chính và thành lập các loại bản đồ chuyên đề, bản đồ chuyên ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, xây dựng, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện cấp thoát nước (không bao gổm tư vấn khảo sát địa chất, địa hình).

- Dịch vụ tư vấn lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất cho các tổ chức, cá nhân phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dịch vụ đo đạc phục vụ quy hoạch đô thị (doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật).

- Dịch vụ số hoá bản đồ và xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ, phân tích, thiết kế phần mềm và xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thông thông tin đất đai.

- Mua bán các thiết bị dùng trong ngành trắc địa và dịch vụ về đo đạc, lập bản đồ (trừ lĩnh vực Nhà nước cấm).

- Tư vấn, lập quy hoạch tổng thế phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch tổng thể, phát triển nông thôn, quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi (không bao gồm thiết kế công trình, khảo sát, giám sát, xây dựng công trình, quy hoạch xây dựng).

- Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, tư vấn lập quy hoạch môi trường và các dịch vụ liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường.

- Thi công xây dựng các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lơi, văn hoá, giáo dục, thể thao.

- Dịch vụ san lấp, thu dọn mặt bằng các công trình xây dựng, xử lý nền móng.
- Mua bán và dịch vụ cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng.

- Thiết kế tổng mặt bằng kiến trúc, nội ngoại thất đối với công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

- Dịch vụ môi giới, đánh giá, đấu giá, quản lý sàn giao dịch bất động sản.

- Kinh doanh bất động sản.

Văn phòng đại diện: Số 126 Phố Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04.35378645 Fax: 04.35380150

Website:
http://www.hanoiland.com.vn
HANOILAND

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận.