Cty TNHH Tài tâm -Tổng Giám đốc- ĐỖ LÊ QUÂN

03:12 | 19/07/2011

•Ông Đỗ Lê Quân bắt đầu tham gia điều hành đội ngũ Colliers International tại Việt Nam kể từ tháng 4 năm 2007. Kể từ đó, ông Đỗ Lê Quân đại diện Colliers International Việt Nam tại Hà Nội tham gia các hoạt động kinh doanh, đầu tư, marketing,… cung cấp dịch vụ tốt nhất cho các khách hàng lớn tại miền Bắc Việt Nam cũng như khách quốc tế. Ông Đỗ Lê Quân có kinh nghiệm sâu rộng về lĩnh vực bất động sản và đặc biệt nhạy bén với các cơ hội tạo nên thành công cũng như khả năng biến các cơ hội đó thành hiện thực.
•Trình độ học vấn:

  + 1990-1994: Cử nhân khoa tiếng Đức của trường Đại học ngoại ngữ Hà Nội

  + 1994-1996: Cử nhân khoa Kinh tế của trường Victoria International University Institute, Kent University, USA

•Ông Đỗ Lê Quân là chuyên gia về bất động sản trong gần 20 năm. Hiện nay, Ông Đỗ Lê Quân là một doanh nhân thành đạt trẻ trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Hiện tại ông là:

  + Tổng Giám đốc công ty TNHH  Tài Tâm

  + Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH D&A

  + Giám đốc chi nhánh Công ty TNHH D&A tại thành phố Hà Nội

  + Tổng Giám đốc Công ty cổ phần phát triển và đầu tư xây dựng Hạ Tầng Việt Nam

  + Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản HTL Việt Nam

Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận.