VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐẠI VIỆT

12:45 | 19/07/2011

Tel:04 3747 8888

mobile: 0912 6666 99

Email: thieuduonglawyer@yahoo.comthieuduong@luatdaiviet.vn

 Lĩnh vực chuyên môn 
 • Tranh tụng: Hình sự-Dân sự
 • Tư vấn đầu tư
 • Doanh nghiệp
 • Bất động sản
 • Hợp đồng
 • Đàm phán
 • Giải pháp tranh chấp
 • Hôn nhân gia đình
 • Kinh doanh thương mại

Hội hành nghề

Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội

 Đào tạo 
 • Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Đại học Quốc gia), 1986
 • Đại học Luật Hà Nội, 1994
 • Lớp Luật sư dự án nâng cao năng lực pháp luật của ngân hàng ADB (Asian Development Bank), Học viện Tư pháp, 1999
 • Vụ quan hệ quốc tế-Bộ Tư pháp Nhật Bản, 2001
 Kinh nghiệm làm việc 
 • Văn phòng luật sư 62 Ấu Triệu- Hà Nội, Việt Nam
 • Đoàn luật sư Osaka, Nhật Bản
 • Văn phòng luật sư Huy Nguyên, Việt Nam
 • Công ty luật Đại Việt, Việt Nam


   
   
   
   
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận.