Bộ nhận diện thương hiệu CLB BDS Hà Nội

02:44 | 09/07/2011

Bộ tài liệu gồm các nội dung ý tưởng sáng tạo thiết kế, chuẩn hóa logo CLB BĐS Hà Nội và hệ thống nhân diện thương hiệu văn phòng như: Danh thiếp, Thẻ nhân viên, tiêu đề thư, Fax, phong bì, bằng khen, giấy nhắn, kẹp tài liệu, giấy mời...

Mời bạn bấm vào đây để tải bộ nhận diện thương hiệu của HNREA
Bạn cần đăng nhập để tham gia thảo luận.