Quyền lợi các thành viên tham gia công việc chung CLB
02:58 | 12/07/2011

Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội (“Câu lạc bộ”) là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động với tiêu chí tạo sân chơi để cộng đồng các thành viên Câu lạc bộ hỗ trợ và hợp tác với nhau là chính; Do đó, trong điều kiện...

Xem tiếp...