Mẫu đơn đăng ký hội viên dành cho tổ chức
11:42 | 11/07/2011

Sau khi nghiên cứu Điều lệ của Câu lạc bộ Bất động sản Hà nội, chúng tôi tự nguyện đăng ký trở thành Hội viên của Câu lạc bộ Bất động sản Hà nội. Chúng tôi xin chấp hành đầy đủ các quy định trong Điều lệ và tích cực góp phần xây dựng Câu lạc bộ lớn m...

Xem tiếp...
  • Mẫu đơn đăng ký hội viên dành cho cá nhân
    11:29 | 11/07/2011

    Sau khi nghiên cứu Điều lệ của Câu lạc bộ Bất động sản Hà nội, chúng tôi tự nguyện đăng ký trở thành Hội viên của Câu lạc bộ Bất động sản Hà nội. Chúng tôi xin chấp hành đầy đủ các quy định trong Điều...

    Xem tiếp...