Danh sách ban điều hành Câu lạc bộ bất động sản Hà Nội nhiệm kỳ II
08:36 | 04/08/2016

Các lãnh đạo Ban điều hành CLB là những người đã có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực bất động sản nói riêng và các lĩnh vực khác nói chung. Dù ở cương vị đang lãnh đạo, quản lý cơ quan ban ngành nhà nước hay chủ Doanh nghiệp, quản lý Công ty

Xem tiếp...