Tổng kết các hoạt động của Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội từ khi thành lập đến nay (26/12/2009- 31/3/2013) và định hướng hoạt động năm 2013
04:45 | 25/04/2013

Gần 100 chương trình sự kiện lớn, nhỏ đã để lại dấu ấn trong lòng cộng đồng Bất động sản nói riêng và cộng đồng Doanh nhân, Doanh nghiệp nói chung

Xem tiếp...